Generalforsamlng 2010

Postet Monday 08 March 2010 - 19:53:08 | av Heidi
MIDNATTSOL VELFORENING

Sopphaugliveien 4, 8015 Bodø, telefon 75 51 02 09/91 11 17 34
www.midnattsolvelforening.com

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I
MIDNATTSOL VELFORENING
17. februar 20101. Valg av møteleder og referent
Frank Johansen var møteleder og Margareth Steinvik referent.

2. Styrets beretning for 2009
Frank gikk gjennom årsberetningen og den var det ingen innsigelser til.

3. Foreningens regnskap og kontingentfastsettelse
Foreningens regnskap redegjorde Gunnar og Margareth for, og også her var alt ok og godkjent av revisorene.

4. Saker til behandling.
Få lagd en ”flyer” til alle om informasjon om velforeningen og hva vi har gjort siden oppstart, for å få flere medlemmer til å betale kontingent. Leveres ut sammen med årets kontingentgiro. Gunnar Sundsfjord, Trond-Arne Hansen og Heidi Sandvåg har påtatt seg denne oppgaven.

Flott at vi har fått hjemmesida opp å gå igjen!
Vi oppfordrer alle til å ta en sitt på www.midnattsolvelforening.com og gi oss innspill til innhold. Skriv gjerne kommentarer, send bilder du har som kan benyttes osv. Kort sagt: - Vær et aktivt medlem ved også å bidra til nettsiden! J
Kontakt Frank Johansen om det er noe dere vil ha med.
Han har mailadr. fj-johan@online.no.

Vi skal også se på mulighetene for å sende ut info til medlemmene via sms varsling.

Skryt til Jørgen og Ronald for topp utført jobb i fjor.
Vi må få fikset ferdig bua og få malt den innvendig. Høre med Charles om å få maling til gulv.
Arrangere aktivitetsdag for barn og voksne.
Jørgen purrer på kommunen ang. islegging av skøytebanen. Han undersøker også muligheten for å lage en sti fra gapahuken til Skivika.
Høre med kulturkontoret ang. hundeskilt.
Vi må lage oppslag om velforeninga og henge opp i gapahuken.
Vi bør kjøpe en gassovn til bua.
Bra oppslutning i fakkeltoget på nyttårsaften. Kun noen få engasjerer seg på vårdugnad og det er synd. Alle vil ha det ryddig og pent rundt seg, så vi må bli flinkere til å dra med oss naboene.

5. Valg
Rune Dalheim og Tor Inge Storlien takker for seg og vi takker for godt samarbeid.

Styrets sammensetning er:
Leder Morten Amundsen
Nestleder Frank Johansen
Sekretær Laila Erikstad
Kasserer Margareth Steinvik
Medlem Trond-Arne Hansen
Medlem Jørgen Amundsen
Medlem Ronald Amundsen
Medlem Lars Børre Vangen
Vara Torgeir Kristensen

Revisor Edd Charles Moen
Revisor Gunnar Sundsfjord


Bodø, 1. mars 2010

Margareth Steinvik
referent

Nyhetskategorier