Utleie av Grillhytta og VaffelbuaUTLEIE AV GRILLHYTTE OG VAFFELBUA
Utleie gjelder bare medlemmer av velforeningen. Pris kr 400,-
Styret forbeholder seg retten til å godkjenne eller avvise leietakere.
I tillegg kan styret gjøre unntak for utleie til andre enn medlemmer av velforeningen.
Det er plass til ca. 20 stk. i grillhytta.

Betaling og nøkkel:
Betaling til kontonr., 1503.46.96672
Også mulighet for kontant betaling eller Vipps ved henting av nøkkel hos utleieansvarlig.

Husk!
Rydd- og rengjør etter utleie. Ta med søppel!

NB! Det er ikke toaletter i tilknytning til utleiehyttene.


Reservering:
Ring utleieansvarlig Frank-Johnny Johansen. mobil: 970 60 312